NHẬP VÀNG TỰ ĐỘNG


Hệ thống nhập vàng tự động

bạn sẽ giao dịch cho bot bằng tên nhân vật này
mỗi lần giao dịch không quá 500tr, nếu hơn bạn cần chia ra để thực hiện
chọn máy chủ để hiện thị hệ số nhập vàng
nhập số vàng cần bán để hiện thị số tiền bạn nhận được
Máy chủ Nhân vật Địa điểm Khu vực
1 viecamaygm Vách núi kakarot 37
2 haiaomuo14 Vách núi kakarot 37
3 viecanhny1 Vách núi kakarot 0
4 ovakimankn Vách núi kakarot 37
5 queboikhn Vách núi kakarot 37
7 owfxx122uv Vách núi kakarot 37
8 tm3ydvzs1w Vách núi kakarot 37
9 wgg1syng4o Vách núi kakarot 37
Lịch sử giao dịch
# Server Nhân vật Số vàng Số tiền nhận Tình trạng Điều khiển
Bạn chưa thực hiện giao dịch nào