NHẬP VÀNG TỰ ĐỘNG


Đặt đơn và vào vị trí ở dưới để giao dịch vàng cho bot
Hệ thống tự động cộng tiền sau 1s
Máy chủ Nhân vật Địa điểm Khu vực
1 timlamthmr Vách núi kakarot 37
2 babietnhq2 Vách núi kakarot 37
3 boituiva Vách núi kakarot 37
4 cuakimng Vách núi kakarot 37
6 yeuhetkh Vách núi kakarot 37
7 z9tbd3s4ni Vách núi kakarot 37
8 7mg6fsq1vm Vách núi kakarot 37
9 t9ktdaqhw6 Vách núi kakarot 37
Bot thật sẽ giao dịch lại 0 vàng

Lịch sử giao dịch

# Server Nhân vật Số vàng Số tiền nhận Tình trạng Điều khiển
Bạn chưa thực hiện giao dịch nào