NHẬN VÀNG MIỄN PHÍ


RÚT VÀNG
Chat thế giới nhận ngẫu nhiên 2 - 100tr vàng miễn phí
Thời gian hoạt động 7h - 23h
Cùng 1 nhân vật chat cách nhau 15p
Tên nhân vật của bạn đã chat thế giới
Nội dung chat thế giới
Azngoc rong.v n nhập nick tự động gia cao nhận tiền sau 5s của mt gaming
Azngoc rong.v n nhận ngay 2- 100tr vàng miễn phí hàng ngày
Nickmt.c om giảm gia acc 70pt vàng ngọc tự động ytb mt gaming
Lịch sử nhận thưởng
Nhân vật Quà tặng Server Thời gian
huyc**** VÀNG NGẪU NHIÊN 2TR - 100TR 6 2022/01/22 22:18
beup**** VÀNG NGẪU NHIÊN 2TR - 100TR 2 2022/01/22 21:41
dcks**** VÀNG NGẪU NHIÊN 2TR - 100TR 4 2022/01/22 21:37
x09x**** VÀNG NGẪU NHIÊN 2TR - 100TR 4 2022/01/22 21:29
kimk**** VÀNG NGẪU NHIÊN 2TR - 100TR 4 2022/01/22 21:29
beup**** VÀNG NGẪU NHIÊN 2TR - 100TR 2 2022/01/22 21:24
gwen**** VÀNG NGẪU NHIÊN 2TR - 100TR 4 2022/01/22 21:20
s5kr**** VÀNG NGẪU NHIÊN 2TR - 100TR 4 2022/01/22 21:18
kimk**** VÀNG NGẪU NHIÊN 2TR - 100TR 4 2022/01/22 21:13
beup**** VÀNG NGẪU NHIÊN 2TR - 100TR 2 2022/01/22 21:07