BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG


Đặt đơnvào vị trí ở dưới đển nhận vàng từ bot
Hệ thống giao dịch tự động 100%
Máy chủ Nhân vật Địa điểm Khu vực
1 thoiquan4 Vách núi kakarot 64
2 muoigiay Vách núi kakarot 64
3 kg528lxr Vách núi kakarot 64
4 muonmuonpc Vách núi kakarot 64
5 itemsnrw28 Vách núi kakarot 64
6 itemsnre28 Vách núi kakarot 64
7 motanhmo Vách núi kakarot 64
8 itemsnrt28 Vách núi kakarot 64
9 itemsnru29 Vách núi kakarot 64

Lịch sử giao dịch

# Server Nhân vật Số vàng Đã giao Tình trạng Điều khiển
Bạn chưa thực hiện giao dịch nào